معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

دکتر لیلا هاشمیان
تحصیلات:   دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  dr_Hashemian@yahoo.com
تلفن:   38292620-81
تلفن داخلي:  259
آدرس:  همدان- دانشگاه بوعلي سينا دانشكده علوم انساني
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند