معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی

دکتر محمد راسخ مهند
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استاد زبانشناسی همگانی
ایمیل:  mrasekhmahand@yahoo.com
وب سایت:  http://rasekhmahand.mihanblog.com/
تلفن:  38292618 – 81
تلفن داخلي:  245
آدرس:  همدان- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند