کارشناس پژوهشی، مدیر سامانه گلستان،کارشناس صدور ابلاغ،کارشناس کمیته ترفیع دانشکده

محمد محمدی
تحصیلات:  لیسانس
تلفن:  38292618 – 81
تلفن داخلي:  204
آدرس:  همدان - دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند