کارشناس حوزه معاونت آموزشی

کامبیز فرهادصفت
تحصیلات:  فوق لیسانس
تلفن:  38292590-81
تلفن داخلي:  249
آدرس:  همدان- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند