حسین مرادی
کارشناس گروه الهیات
ابولقاسم عسگری
کارشناس گروه های زبان فرانسه ،زبانشناسی همگانی و زبان های باستانی
محمد کریم لطیفی
کارشناس گروه زبان انگلیسی
معصوم ساکی
کارشناس گروه زبان و ادبیات عرب
حجت قمری
کارشناس گروه معارف اسلامی
فرزاد شیخ ویسی
کارشناس گروه حقوق
رقیه کریمی
کارشناس گروه علوم تربیتی
رویا اردلانی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند