کارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی دوره کارشناسی و کارشناس امور مربوط به امتحانات معرفی به استاد

ابولقاسم عسگری
تحصیلات:  فوق دیپلم
تلفن:  081-38292614
تلفن داخلي:  397
آدرس:  همدان -دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند