کارشناس رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی-دوره کارشناسی

حسین مرادی
تحصیلات:  لیسانس
تلفن:  081-38292616
تلفن داخلي:  399
آدرس:  همدان -دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند