کارشناس رشته زبان و ادبیات عربی دوره کارشناسی و کارشناس رشته زبان فرانسه دوره کارشناسی

فرزاد شیخ ویسی
تحصیلات:  لیسانس
تلفن:  081-38292616
تلفن داخلي:  396
آدرس:  همدان -دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند