کارشناس کلیه رشته ها دوره کارشناسی ارشد(امور آموزشی)

معصوم ساکی
تحصیلات:  فوق لیسانس
تلفن:  081-38292616
تلفن داخلي:  331
آدرس:  همدان - دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند