کارشناس کلیه رشته ها دوره کارشناسی ارشد(امور پژوهشی شامل پروپوزال،پایان نامه،تعیین وقت دفاع ،پیشرفت تحصیلی و تمدید سنوات)

رویا اردلانی
تحصیلات:  فوق دیپلم
تلفن:  081-38292615
تلفن داخلي:  331
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند