ارتقاء مرتبه دو نفر از اعضاء محترم هیات علمی دانشکده علوم انسانی

ارتقاء مرتبه دو نفر از اعضاء محترم هیات علمی دانشکده علوم انسانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در جلسه سیزدهم از دوره ششم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دوشنبه 9 تیر ماه جاری تشکیل گردید دو نفر از اعضای محترم هیأت علمی دانشکده به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.

در جلسه سیزدهم از دوره ششم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دوشنبه 9 تیر ماه جاری تشکیل گردید دو نفر از اعضای محترم هیأت علمی دانشکده  به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.

بنا به اعلام دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه در این جلسه با ارتقاء مرتبه علمی آقایان دکتر  محمد راسخ مهند و دکتر قهرمان شیری از مرتبه علمی دانشیاری به مرتبه استادی موافقت به عمل آمد. دکتر محمد راسخ مهند عضو هیأت علمی گروه آموزشی زبان شناسی همگانی و دکتر قهرمان شیری عضو هیأت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی می باشند.

مدیریت دانشکده علوم انسانی ضمن عرض تبریک به آقایان دکتر راسخ مهند و دکتر شیری،از خداوند متعال آرزوی توفیق روزافزون را برای ایشان دارد.