ارتقاء مرتبه علمی سه نفر از اعضاء محترم هیات علمی دانشکده علوم انسانی

ارتقاء مرتبه علمی سه نفر از اعضاء محترم هیات علمی دانشکده علوم انسانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در جلسه دوازدهم از دوره ششم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دوشنبه 1/2/93 تشکیل گردید،یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به مرتبه استادی و دونفر به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

بنا به اعلام دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه در این جلسه  آقایان دکتر رحمان بختیاری از گروه آموزشی فرهنگ و زبان های باستانی، دکتر سیروس فنبری از گروه آموزشی علوم تربیتی  از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.
و هم چنین  دکتر علی محمدی از گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی از مرتبه علمی دانشیاری به استادی ارتقاء یافتند.
مدیریت دانشکده علوم انسانی، ارتقاء مرتبه علمی این اعضاء هیأت علمی پرتلاش، که موجب ارتقاء بیش از پیش جایگاه دانشگاه بوعلی سینا به خصوص دانشکده علوم انسانی از نظر علمی می باشد را به ایشان، خانواده های محترمشان و عموم دانشگاهیان تبریک عرض نموده، برای ایشان از ایزد منان علو درجات را مسألت می نماید.