ارتقاء مرتبه یک نفر از اعضاء هیات علمی دانشکده

ارتقاء مرتبه یک نفر از اعضاء هیات علمی دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر مهدی شریفیان از مرتبه علمی دانشیاری به مرتبه علمی استادی ارتقاء یافت.

در جلسه چهاردهمین نشست از دوره ششم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دوشنبه 28 مهر ماه جاری تشکیل گردید یک نفر ازاعضاء هیأت علمی دانشکده به مرتبه استادی ارتقاء یافت.
بنا به اعلام دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه در این جلسه با ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر مهدی شریفیان از گروه ادبیات فارسی از مرتبه علمی دانشیاری به مرتبه علمی استادی موافقت بعمل آمد.
مدیریت دانشکده علوم انسانی ارتقاء مرتبه علمی این عضو هیأت علمی پرتلاش را که موجب ارتقاء بیش از پیش جایگاه دانشگاه بوعلی سینا از نظر علمی می باشد به ایشان، خانواده محترمشان و عموم دانشگاهیان تبریک عرض نموده، برای ایشان از ایزد متعال موفقیت روزافزون مسألت می نماید.