لیست کارگاه ها و آزمایشگاه ها

آزمایشگاه فناوری اطلاعات -طبقه همکف

آزمایشگاه فناوری اطلاعات -طبقه همکفآزمایشگاه فناوری اطلاعات -طبقه همکف


گروه آموزشی: علوم تربیتی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فناوری اطلاعات -طبقه همکف
نام سرپرست: دکتر سید رسول عمادی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 38292614-081
تلفن داخلی: 205
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: محمد کریم لطیفی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: