اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دکتری

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دکتری

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون جامع می رساند که آزمون مذکور در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه مطابق جدول ذیل در اتاق شورا برگزار می گردد:

 

رشته

آزمون کتبی

ساعت

آزمون شفاهی

ساعت

مدیریت آموزشی

23/02/97

16- 8

24/02/97

12 - 9

آموزش زبان انگلیسی

23/02/97

16- 8

24/02/97

12 - 10

زبان و ادبیات عربی

23/02/97

16- 8

23/02/97

17:30- 16:30

زبان و ادبیات فارسی

23/02/97

16- 8

24/02/97

12 - 9

زبانشناسی

23/02/97

16- 8

23/02/97

17:30- 16:30

 

 

 

معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

 

 زمان درج در سامانه: 03/02/1397