اطلاعیه تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری(اطلاعیه شماره 1)

دانشجویان ذیل هر چه سریعتر به کارشناس مقطع دکتری مراجعه نمایند، عواقب عدم مراجعه صرفاً متوجه شخص دانشجو می باشد.

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

ایمان کریمی

9214321003

محمد بخشی زاده

9534100003

مسعود محمدی راد

9314298002

فاطمه زهرا عزتی گلمایی

9114326007

محمد حسین یزدانی راد

9614322003

فریبا صبوری

9714151003

مهدی پری زاده

9714151001

حسین رضائی لاکسار

9714151002

اسماعیل رحمانی

9734321001

شادی بی زار گیتی

9734299001

حمیده ضیائی

9714262005

محمدرضا بداغی

9714262001

شهرام مرادی فیروز

9714262002

الهام ترکاشوند

9714262003

منیژه پور علی

9714262002

زاهده ترکاشوند

9734262004

مرضیه رحیمی

9734262006

سید حامد نقدی بیگی

9714262007

مریم عالی خانی پور

9734262009

مجتبی سلطانیان

9714262004

آزیتا محمدی نژاد

9714261005

محمد داروندی

9734261003

سیده فریبا شاه ویسی

9714261004

فریده بهرامی

9714261001

محمد صدیق یوسفی

9714261006

مسلم دادکانی

9714261002

اکرم رستمی

9714261003

حسین معجونی

9714321003

فرزانه سلطانقلی

9734321002

نسرین حیدری سورشجانی

9714321001

سمیه سالاروندیان

9714291004

حسن سرمدی انصار

9734291001

بهروز خرام

9714291002

عیسی زمانیان

9714291003

مهرناز مختاری

9714188001

توران منصوری

9712342005

آسیه حسینی

9714322002

12/09/1397