اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود

اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود گروه زبان و ادبیات فارسی

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود گروه زبان و ادبیات فارسی دوره کارشناسی مورخ 1396/07/26 ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات دانشکده برگزار می گردد.