اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع اعضاء هیات علمی،دانشجویان و کارکنان گرامی می رساند....

جلسه دفاع از رساله دکتری
دانشجو:آقای حمید آقاجانی           رشته تحصیلی:زبان و ادبیات فارسی
موضوع رساله:بررسی و تحلیل سیر شاهنامه پژوهی و فردوسی شناسی درجهان غرب(با محوریت فرانسه،انگلستان و آلمان)
زمان برگزاری:یکشنبه 17/11/1395
ساعت برگزاری:10 صبح
مکان برگزاری: دانشکده علوم انسانی،سالن جلسات