اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع اعضاء هیات علمی،دانشجویان و کارکنان گرامی می رساند....

جلسه دفاع از رساله دکتری
دانشجو:خانم طاهره قاسمی           رشته تحصیلی:زبان و ادبیات فارسی
موضوع رساله:بررسی سیر تاریخی عنوان(با تاکید بر شعر معاصر)
زمان برگزاری: سه شنبه 19/11/1395
ساعت برگزاری:10 صبح
مکان برگزاری: دانشکده علوم انسانی،سالن جلسات