اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو........

 

عنوان رساله دکتری: بررسی مقابله ای ترجمه های هزار و یک شب بر اساس الگوی لادمیرال

دانشجو: شهرام دلشاد تنیانی  

راهنما: دکتر سید مهدی مسبوق

داور خارجی: 1- دکتر شهریار همتی    دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

                 2- دکتر یحیی معروف    استاد   دانشگاه رازی کرمانشاه

داور داخلی: 1- دکترمرتضی قائمی 

تاریخ دفاع :  3/3/1396چهارشنبه- ساعت 10 صبح

مکان: اتاق شورای دانشکده