اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو.........

عنوان رساله: بررسی و تحلیل رمان الطنطوریه اثر رضوی عاشور بر اساس نظریه روایتی ژرار ژنت

دانشجو : نسرین عباسی 

راهنما : دکتر صلاح الدین عبدی

داور خارجی: 1- دکتر حسن سرباز دانشیار دانشگاه کردستلن

                2- دکتر هادی رضوان دانشیار دانشگاه کردستان

داور داخلی: دکتر سید مهدی مسبوق

تاریخ دفاع : 3/3/ 1396 ساعت 16-14

مکان : اتاق شورای دانشکده