اطلاعیه مهم انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود دوره کارشناسی ارشد و دکتری

اطلاعیه مهم انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود دوره کارشناسی ارشد و دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه مهم انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود دوره کارشناسی ارشد و دکتری

دانشجویان جدید الورود دوره کارشناسی ارشد و دکتری جهت اطلاع از نحوه انتخاب واحد فایل پیوست را مطالعه نمایند.