اعلام عناوین اولویتهای پژوهشی وزارت آموزش و پرورش

اعلام عناوین اولویتهای پژوهشی وزارت آموزش و پرورش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی نظام آموزش و پرورش کشور در ...

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی نظام آموزش و پرورش کشور در ابعاد مختلف از کلیه پژوهشگران علاقمند دعوت به عمل می آورد، با انتخاب اولویت های پژوهشی اعلام شده در قالب طرح پژوهشی و یا پایان نامه دوره دکتری، با این پژوهشگاه همکاری نمایند.

تلفن تماس: 9- 88831161

oerp@medu.ir-www.oerp.medu.ir