آقای دکتر ستار عزیزی قاضی مسابقات آسیایی موت کورت شدند.

آقای دکتر ستار عزیزی قاضی مسابقات آسیایی موت کورت شدند.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر ستار عزیزی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به عنوان یکی از قضات مسابقات آسیایی موت کورت « شبیه سازی دیوان بین المللی کیفری لاهه » انتخاب شدند .

دکتر ستار عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا به عنوان یکی از قضات مسابقات آسیایی  موت کورت « شبیه سازی دیوان بین المللی کیفری لاهه » انتخاب شدند که در دهه اول آذرماه در تهران برگزار گردید. لازم به ذکر است که این مسابقات ابتدا در سطح ملی برگزار می گردد و تیمهای منتخب هر کشور در مسابقات آسیایی شرکت می کنند و دو تیم برگزیده در مسابقات جهانی شرکت خواهند کرد. دکتر عزیزی یکی از 18 نقر قضات آسیایی بود که برای قضاوت این مسابقات انتخاب شدند.