انتصاب دکتر راسخ مهند به عنوان مدیر گروه زبان شناسی همگانی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر محمد راسخ مهند طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه به سمت مدیر گروه زبان شناسی همگانی منتصب گردید.

جناب آقای دکتر محمد راسخ مهند در مورخ 93/2/10 بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه به سمت مدیر گروه زبان شناسی همگانی منتصب گردید.

لازم به ذکر است که قبل از ایشان جناب آقای دکتر امید طبیب زاده قمصری عهده دار این مسؤولیت بوده است.
مدیریت دانشکده علوم انسانی با قدردانی از زحمات آقای دکتر طبیب زاده قمصری و هم چنین عرض تبریک به آقای دکتر راسخ مهند،برای ایشان از درگاه ایزد منان آرزوی توفیق روزافزون دارد.