انتصاب دکتر عروتی موفق به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

انتصاب دکتر عروتی موفق به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر اکبر عروتی مؤفق طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب گردیدند.

جناب آقای دکتر اکبر عروتی مؤفق طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب گردیدند.
در حکم ایشان آمده، امید است با نصب العین قرار دادن رهنمودهای داهیانه رهبر فرزانه انقلاب، هماهنگی با سایر معاونت¬ها، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و سایر بخش¬های دانشگاه و بهره¬گیری از تجارب و نظرات کلیه صاحبان اندیشه در حوزه های ذیربط و برنامه¬های خلاقانه و مبتنی بر آموزه¬های اسلامی و دینی و به کارگیری همکاران متعهد و مؤمن، بتوانید برنامه-ریزی لازم را در جهت تحقق اهداف فرهنگی دانشگاه اسلامی، و پرورش دینی دانشجویان به انجام رسانید.
شایان ذکر است که ایشان عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی نیز می باشند.
مدیریت دانشکده علوم انسانی،اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشکده این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک عرض نموده و برایشان از درگاه خداوند متعال آرزوی موفقیت را دارد.