انتصاب دکتر محمد راسخ مهند به عنوان دبیر علمی همایش زبان شناسی نقش گرا

انتصاب دکتر محمد راسخ مهند به عنوان دبیر علمی همایش زبان شناسی نقش گرا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انتصاب دکتر محمد راسخ مهند به عنوان دبیر علمی همایش زبان شناسی نقش گرا

جناب آقای دکتر محمد راسخ مهند طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه به عنوان دبیر علمی همایش زبان شناسی نقش گرا منصوب گردیدند. همایش ملی زبان شناسی نقش گرا شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.