انتصاب دکتر یوسف آرام به عنوان معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی

انتصاب دکتر یوسف آرام به عنوان معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر یوسف آرام طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه به عنوان معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی منصوب گردیدند.