انتصاب رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه طی حکمی جناب آقای دکتر بیژن حاجی عزیزی از طرف ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب گردیدند

بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه طی حکمی  جناب آقای دکتر بیژن حاجی عزیزی از طرف ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب گردیدند

ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر بیژن حاجی عزیزی و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید،از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر غلامرضا شعبانی بهار در طول تصدی ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی قدردانی می گردد.