انتصاب معاون آموزشی دانشکده

انتصاب معاون آموزشی دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده، و با حکم ریاست محترم دانشگاه...

بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده، و با حکم ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سید مهدی مسبوق ، برای مدت دو سال به عنوان معاون آموزشی دانشکده منصوب گردیدند. ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر سید مهدی مسبوق و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید، از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر محمد رضا یوسف زاده چوسری در طول تصدی معاون آموزشی دانشکده قدردانی می گردد.