اولین نشست معاونت آموزشی دانشکده با کارشناسان محترم گروه های آموزشی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اولین نشست معاونت آموزشی دانشکده با کارشناسان محترم گروه های آموزشی با هدف بررسی مسائل و چالش های فرا رو روز یکشنبه مورخ 9/6/93 از ساعت 8 تا 30/9 در اتاق معاونت آموزشی برگزار شد.

اولین نشست معاونت آموزشی دانشکده با کارشناسان محترم گروه های آموزشی با هدف بررسی مسائل و چالش های فرا رو روز یکشنبه مورخ 9/6/93 از ساعت 8 تا 30/9 در اتاق معاونت آموزشی برگزار شد. ابتداجلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد .در این جلسه دکتر یوسف زاده ضمن تشکر از زحمات کارشناسان محترم و تبریک روز کارمند ،پیرامون اهمیت و حساسیت کار کارشناسان محترم ، اندیشیدن به شیوه های متفاوت و متمایز جهت انجام سریع و کیفی امور ،ایجاد زبان مشترک بین حوزه های مختلف آموزشی ، برخوداری کارشناسان محترم از دانش فنی و تخصصی ، تدارک آمار و اطلاعات دقیق، فعال سازی سایت گروه ها جهت درج اطلااعات ضروری برای استفاده دانشجویان و پیش بینی دوره های دانش افزایی برای توانمند سازی کارشناسان محترم مطالبی را بیان نمودند.پس از آن اقای اقبالیان در خصوص تدوین برنامه دانشجویان جدیدالورود ،تهیه ابلاغ و برنامه هفتگی اساتید محترم ، گزارش تغییرات مربوط به جابه جایی دروس و اساتید و اعلام آمار اساتید محترم گروه ها توضیحاتی ارائه نمودند و سپس هرکدام از کارشناسان محترم به تفکیک گروه ها به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند .برخی از نظرات بیان شده توسط کارشناسان محترم عبارتند از : برگزاری دوره های آموزشی پیرامون آئین نامه ها و تغییرات مربوط به آنها، تلخیص نکات عمده آئین نامه و اطلاع رسانی به اشکال مختلف به دانشجویان ،تفویض اختیار در موارد خاص به کارشناسان ، برگزاری جلسات توجیهی متمرکز برای دانشجویان جدیدالورود ، برگزاری نشست های هفتگی یا هر دو هفته یک بار ،حضور مسئولان آموزش در محل کار کارشناسان و نداشتن خط تلفن مستقیم جهت ارتباط با اساتید و دانشجویان