بازدید ریاست دانشگاه و معاون آموزشی از دانشکده علوم انسانی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر غلامی رئیس دانشگاه در مورخ یکشنبه 14/10/93 به همراه دکتر افخمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور ....

دکتر غلامی رئیس دانشگاه در مورخ یکشنبه 14/10/93 به همراه دکتر افخمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور در دانشکده علوم انسانی ابتدا از کتابخانه دانشکده و بخش در جریان روند کاری آن قسمت قرار گرفتند رئیس دانشگاه در ادامه با بازدید از سایت­ های رایانه دانشجویان، آزمایشگاه زبان دانشکده و برخی گروه­های آموزشی و صحبت با برخی دانشجویان دانشکده در سالن شورای دانشکده، در جمع ریاست، معاونین دانشکده و مدیران گروه­های آموزشی حاضر شدند و جلسه­ای صمیمانه با ایشان داشتند.