برنامه امتحانات پایان نیمسال

برنامه امتحانات پایان نیمسال


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


برنامه محل برگزاری و امتحانات ترم 972


مسیر دستیابی به برنامه امتحانات پایان نیمسال


نکات بسیار مهم برای ورود به محل برگزاری امتحانات


امتحانات - ده توصیه و یک سوال