برنامه درسی نیمسال 982

برنامه درسی نیمسال 982


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اساتید،دانشجویان و کارکنان محترم دانشکده علوم انسانی  ، برنامه درسی نیمسال 982    به شرح ذیل می باشد.

برنامه درسی روز شنبه

برنامه درسی روز یکشنبه

برنامه درسی روز دوشنبه

برنامه درسی روز سه شنبه

برنامه درسی روز چهارشنبه