برنامه دروس عمومس نیمسال اول 1396-1397

برنامه دروس عمومس نیمسال اول 1396-1397


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه دروس عمومس نیمسال اول 1396-1397

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند برنامه دروس عمومی ارائه شده جهت نیمسال 3961 دانشگاه در سایت اینترنتی دانشکده علوم انسانی قرار گرفت.

جهت اطلاع از آن به سایت اینترنتی دانشکده قسمت آموزش مراجعه نمایید.