برگزاری جلسه توجیهی و معارفه دانشجویان ورودی 1395 گروه علوم تربیتی

برگزاری جلسه توجیهی و معارفه دانشجویان ورودی 1395 گروه علوم تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به منظور آشنایی دانشجویان با گروه و آگاهی از ضوابط و مقررات آموزشی و نیز آشنایی با رشته تحصیلی ،جلسه توجیهی و معارفه ...

به منظور آشنایی دانشجویان با گروه و آگاهی از ضوابط و مقررات آموزشی و نیز آشنایی با رشته تحصیلی ،جلسه توجیهی و معارفه دانشجویان ورودی سه مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در روز دوشنبه 95/07/26 ساعت 18- 16 در سالن شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی ،با حضور کلیه اعضاء هیات علمی گروه علوم تربیتی برگزار می گردد.