برگزاری نخستین جلسه هماهنگی شورای راهبردی همایش ملی زبان¬شناسی نقشگرا

برگزاری نخستین جلسه هماهنگی شورای راهبردی همایش ملی زبان¬شناسی نقشگرا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به منظور تمهید مقدمات برگزاری همایش ملی زبان­ شناسی نقشگرا که در تاریخ 11 و 12 شهریور ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا برگزار خواهد شد.

به منظور تمهید مقدمات برگزاری همایش ملی زبان­شناسی نقشگرا که در تاریخ 11 و 12 شهریور ماه سال جاری 1394 به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا برگزار خواهد شد، نخستین جلسه هماهنگی شورای راهبردی همایش رأس ساعت 30: 11 مورخ 94/04/21 با حضور ریاست محترم دانشگاه (دبیر همایش) و سایر اعضای شورای راهبردی همایش برگزار گردید. در این جلسه، ابتدا دکتر آرام، دبیر اجرایی همایش، از روند اجرایی همایش از زمان تصویب برگزاری تاکنون گزارش مجملی ارائه نمودند وبا امعان نظر به ضرورت پیش­ بینی برخی امور درون سازمانی، پیشنهاداتی را مطرح نمودند. سپس، دکتر راسخ مهند، دبیر علمی همایش از روند برنامه­ های علمی همایش، اعم از فراخوان مقاله، بررسی و داوری علمی مقالات دریافتی، اعلام  داوری  مقالات  و تنظیم  و تنسیق برنامه­ های سخنرانی گزارش مختصری ارائه نمودند. در ادامه، ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر غلامی، با مرور نقاط  قوت و  ضعف  برخی همایش­ های قبلی دانشگاه نسبت به سوگیری حرکت علمی و اجرایی همایش متناسب با سیاست­ های راهبردی دانشگاه و اهتمام مضاعف به برنامه­ ریزی دقیق و جامع­ الاطراف به منظور تأمین اهداف مصّرح در برنامه همایش تأکید نمودند. بر همین اساس، برای رفع مضایق مطروحه در جلسه در خصوص برخی امور درون سازمانی، پیشنهادات لازم را ارائه نمودند. در پایان، سایر اعضای محترم شورای راهبردی، با توجه به ساختار ماهوی این همایش و ضرورت ساماندهی برخی امور اجرایی، پیشنهادات مفیدی ارائه نمودند.

در پایان جلسه، موضوع برگزاری آئین رونمایی از کتاب «جشن­ نامة دکتر کوروش صفوی»، از پیشکسوتان زبان شناسی ایران در ایام برگزاری همایش مطرح و تصویب گردید.