برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کارگاه آموزشی در خصوص چگونگی کار با وبسایت

کارگاه آموزشی در خصوص وبسایت و چگونگی عمل با قسمت های متفاوت و  گوناگون آن در مورخ 12/11/95 ساعت 16-18 در محل مرکز رایانه  کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.

در چلسه فوق الذکر تمامی مسئولان وبسایت دانشگاه حضور داشتند و خانم سالم له عنوان استاد در کارگاه شرکت نمودند و اهم مسائل مطرح شده از سوی اسشان به شرح ذیل می باشد:

1- آموزش چگونگی ساخت صفحه در سایت

2- آموزش نحوه بارگذاری مطالب در صفحات مختف سایت

3- آموزش باگذاری عکس در صفحات مختلف سایت

4- آموزش نحوه ساخت صفحه کارکنان جهت درج اسامی ایشان

5-نحوه ساخت صفحه فرم های تجاری

6-نحوه ویرایش مطالب مختلف در صفحات مختلف سایت

کلاس راس ساعت شش بعد از ظهر به پایان رسید