ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1395

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1395


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری 1395 براساس زمانبندی اعلام شده در مورخ 20 و 21 شهریورماه...

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1395 براساس زمان بندی اعلام شده در مورخ 20 و 21 شهریورماه در دانشکده علوم انسانی انجام پذیرفت و با توجه به نقص مدارک برخی پذیرفته شدگان مهلت ثبت نام در مورخ 23 شهریورماه نیز تمدید گردید. لازم به ذکر است زمان ثبت نام با تاخیر جهت آن دسته از پذیرفته شدگانی که موفق به ثبت نام در روزهای یادشده نگردیده اند، متعاقبا توسط اداره کل آموزش دانشگاه اعلام خواهد شد.