جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو

عنوان:تاثیر تحولات سیاسی ، اجتماعی عراق بر سیاست خارجی منطقه ای ایران معاصر(از به قدرت رسیدن حزب بعث تا ظهور پدیده داعش)

استاد راهنما:دکتر محمد جواد هراتی

دانشجو:عبدالواحد عبادی

تاریخ دفاع:96/06/28 ساعت 14

مکان:سالن جلسات دانشکده علوم انسانی