جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان:درخت بانکی وابستگی نحوی فارسی بر اساس نظریه گروههای خودگردان در دستور وابستگی طبق الگوی وابستگی جهانی

استاد راهنما:دکتر امید طبیب زاده

دانشجو:نوید برادران همتی

تاریخ دفاع:96/06/29 ساعت 14

مکان:سالن جلسات دانشکده علوم انسانی