جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان:تطبیق پذیری رویکرد سیاست خارجی دولت های پس از جنگ با اصول و ارزش های جمهوری اسلامی

زمان:1396/08/21ساعت 16-14

دانشجو: سید محمد کاظم حجازی

استاد راهنما:دکتر حسن رحیمی روشن

مکان تشکیل :سالن جلسات دانشکده علوم انسانی