جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان:شناسایی عوامل شکل دهنده بر آینده نظام تضمین کیفیت آموزش عالی ایران به منظور ارائه سناریوی مطلوب

زمان:1396/09/01 ساعت 8 صبح

دانشجو:رقیه بهشتی راد

استاد راهنما:دکتر محمد رضا اردلان

مکان:سالن جلسات دانشکده علوم انسانی