جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله:تحلیل تفسیرهای اشعار نیما یوشیج از منظر نظریات خواننده محور

دانشجو:علی اصغر آذر پیرا

استاد راهنما:دکتر اسماعیل شفق

تاریخ و ساعت دفاع:سه شنبه 1396/10/26 ساعت 10

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی