جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان:معنا شناسی تاریخی و توصیفی واژگان خوردنی و نوشیدنی اهل دوزخ در قرآن

استاد راهنما:دکتر مرتضی قائمی

دانشجو:ابراهیم احمدی

تاریخ و ساعت دفاع:1396/10/20 ساعت 14

مکان:سالن جلسات دانشکده علوم انسانی