جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان:ارائه مدل برنامه درسی سیاسی برای دانش آموزان دوره اول متوسطه ایران

استاد راهنما:دکتر محمد رضا یوسف زاده

دانشجو:مرتضی شاه مرادی

ساعت و تاریخ برگزاری:1396/10/27 ساعت 10

مکان:سالن جلسات دانشکده علوم انسانی