جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان:التناوب ظاهره اسلوبیه فی القرآن الکریم

دانشجو:جواد محمد زاده

استاد راهنما:صلاح الدین عبدی

تاریخ و ساعت برگزاری:1396/11/10 ساعت 14

مکان برگزاری:سالن جلسات دانشکده