جلسه دفاع از رساله دکتری

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان:مطالعه تطبیقی موعد ایفاء تعهد قراردادی و براتی

دانشجو:حسین محمودی

استاد راهنما:دکتر سید یونس نورانی مقدم

زمان :سه شنبه 1396/11/16 ساعت 10 صبح

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی