جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان:طراحی و اجرا و ارزیابی یک دوره رشد حرفه ای جهت معلمان زبان انگلیسی

دانشجو:مهدی دوستی

استاد راهنما:دکتر حسن سودمند افشار

زمان :چهار شنبه 1396/11/25 ساعت 10 صبح

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی