جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

موضوع:سیر تحول غزل معاصر فارسی

استاد راهنما:دکتر قهرمان شیری

دانشجو:حسین مافی

تاریخ برگزاری:1396/12/5 ساعت 16

مکان برگزاری:سالن جلسات دانشکده علوم انسانی